VERGİ BARIŞI GELDİ !
03.06.2017 ile 30.06.2017 tarihleri arasında 7020 sayılı kanununa istinaden Vergi Barışıyla ilgili başvurularınızı belediyemize yapmanız gerekmektedir.
(Başvurularınızı posta yoluylada yazılı olarak yapabilirsiniz.)